Coviran Terrassa Nord

L'any 1961 va néixer a Granada la Cooperativa de Compras de Ultramarinos del Sindicato Provincial de Alimentación Nuestra Señora de las Angustias.

Aquesta societat la integraven un grup de quinze comerciants que portava temps treballant per trobar la millor fórmula per organitzar-se. L'objectiu se centrava, per una banda en adquirir articles alimentaris en els llocs d'origen i en quantitat que permetés obtenir guanys i l'altra, la venda i elaboració de productes per als seus associats.


 

AVINGUDA PARLAMENT 38,

08225 TERRASSA

 

 

Coviran Terrassa Nord:

Tel 1: 93 510 50 80

Tel 2: 671 840 646

 

 

Era l'Espanya del blanc i negre, quan la competència no era tan aferrissada però es trobaven pràcticament lligats de peus i mans pel que fa a política pròpia de preus, i amb molt pocs articles disponibles. L'única opció de millorar era intentar comprar més barat. I això només era possible comprant més o, el que és el mateix, comprant per a tots.

 
Durant aquells primers moments, la Cooperativa s'assemblava més a un grup d'amics que treballen units, que a una estructura empresarial.

 
Sens dubte, Covirán és avui el que és, sobretot pels seus socis, per aquells socis altruistes i decidits .

Email: productimia@gmail.com

Email: coviranterrassa@productimia.com